Släktforskningen tog med mig på en hisnande resa i jakten efter mina anor. När jag väl hade lärt mig ladda hem program som var till min hjälp var det bara att sätta igång.
Visste inte så mycket innan var min pappas o mammas släkt kom ifrån men tack och lov hade jag mamma som jag kunde fråga. Hon var visserligen ganska motsträvig till en början "varför ska du rota i gammalt" men efter hand blev även hon lite intresserad.
Min bror o syster kom också ihåg en del en del eftersom dom är äldre än mig.

Detta har varit en otrolig resa både spännande
och rolig. När man sitter där och letar i kyrkböckerna så helt plötsligt hittar man en person som just jag är släkt med.
Det är många år bak i tiden som jag har hittat släkt.
Den känslan som infinner sig då är svår att sätta ord på men jag blir glad och ändå mer nyfiken. Tänk att sedan kunna följa några av dom. Hur dom levde med arbete, bostad och familj, ja mycket av deras historia. Det slog mig efter ett tag, att det var ju också min

Alfridas mamma, Josefina Andersdotters anor


Fortsättning på Josefina Andersdotters anor.


Detta är Kamparås 1:3

Jag går tillbaka till 1740 då Kamparås blev uppdelat mellan systrarna Ingierd och Karin Andersdotter. Ingierd köpte det som blev Kamparås 1:2 som jag redan har skrivit om. Här kommer Karins del som senare blev 1:3 och 1:5.
Gården beboddes av Karin och hennes make Anders Jonsson f. 1713. De fick 9 barn Jonas f. 1735, Anders f. 1738, Pehr f. 1741 dog samma år, Pehr f. 1742, Ingierd f. 1744, Anders f. 1746, Ingierd f. 1748, Nils f. 1751 och Anders f. 1754. Det var flera barn med samma namn svårt att hålla reda på dom skulle jag tycka att det vore. Anders dog 1769 och Karin 1783.
Den som övertog efter Anders och Karin var dottern Ingierd född 1744 och hennes make Nils Olufsson f. 1748. De hade fått barnen Anders f. 1774, Olof f. 1777 och Sven f. 1780. Nils dog 1783 och Ingierd gifte om sig med Sven Larsson f. 1745 som tidigare hade varit soldat Rolig. De fick ett gemensamt barn Catharina f. 1788.
Bonden på Kamparås 1:3 år 1812  
 Gården Kamparås 1:3 ägdes av Sven Nilsson och makan Christina f. 1793, Sven var son till Nils Olufsson. De fick barnen Catarina f. 1813, Johanna f. 1815, Johannes f. 1822, Anna Maja f. 1823, Anna Stina f. 1827, Olaus f. 1830, Britta Stina f. 1833 och Erik f. 1836. Sven dog 1848 och Christina 1874. 
Sedan gick gården vidare i familjen och denna gång till dottern Anna Stina med make Anders Petter Andersson f. 1821. De fick sex barn Samuel f. 1856, Efraim f. 1857, Janne f. 1859, Allen f. 1862, Wilhelm f. 1864 och Anton f. 1866. När Anton föddes dog Anna Stina i barnsäng och efter det flyttade Anders Petter med barnen till Glifsås. Han gifte om sig två ggr och fick fem barn till. Efraim, Janne, Allen och Wilhelm åkte till Amerika.Anders Petter dog 1890. 
Den näste bonden blev Anna Stinas bror Johannes. Här med sin fru Sofia.
Johannes f. 1823 och frun Brita Sofia Carlsdotter f. 1845 tog över Kamparås 1:3. Där levde de och fostrade fem barn Severin f. 1871, Fridolf f. 1873, Alvida f. 1875, Gerda f. 1877 och Jenny f. 1880. Johannes dog 1903 och Britta Sofia 1915 och efter det stod sonen Severin skriven för gården. Gerda, hans syster bodde kvar så de hjälptes nog åt med arbete. Severin dog 1951 och då övertogs Kamparås av syster Alvidas son Elof Andersson f. 1903 och fru Elsa Samuelsson f. 1903,
Därefter sålde Elof gården till sin systerson Kjell Lundblad som 1992 fortfarande stod som ägare.
Har nu kommit till Kamparås 1:5
Nils Lundgren f. 1751 son till Karin Andersdotter som jag har nämt tidigare, ägde 1/16 mantel, som senare blev Kamparås 1:5. Han sålde gården till Nils Olufssons son,( står om dom högre upp på sidan) Anders Nilsson och fru Ingjerd Mickelsdotter. Dom sålde gården vidare 1838 till brosdottern Johanna från Kamparås 1:3. Hon bodde där tillsammans med sin man Anders Johnsson f. 1817 och de blev föräldrar till sex barn August f. 1840, Carl f. 1841, Casper f. 1844, Anna Cajsa f. 1846 och Samuel f. 1853. Tyvärr dog Johanna av blodstörtning 1855 och Anders gifte om sig med Anna Cajsa Andersdotter f. 1833 från Kamparås 1:4. De fick också barn Gustav Henrik f. 1856, Johan Alfred f. 1859 dog 1861 och Amanda f. 1862 dog samma år. Gården såldes och familjen flyttade till torpet Hasselhagen, Stora Bögared. Där utökades familjen med en ny Amanda f. 1865, Severin f. 1868, Henning f. 1871 och Alvida f. 1875. År 1888 har dom flyttat från torpet.
Övriga bönder med ej angivna gårdsdelar.
Karin och Anders son Jonas Andersson gifte sig 1759 med Anna Månsdotter f. 1734. De bodde i Ryd och fick där barnen Karin f. 1761, Anders f. 1764 och Annika f. 1765. Familjen flyttade till Mossbo 1767 och var åbo. Där kom barnen Maria f. 1768 och Ingeborg f. 1773. Anna dog 1782 och Jonas flyttade tillbaka till Kamparås 1786. Där gifte han om sig med Kerstin Andersdotter f. 1764 och fick barnen Anna Maria f. 1788, Kerstin f. 1789 och Lars f. 1790. Jonas dog 1792 och Kerstin gifte om sig med Erik Eriksson. De fick två barn.
Kamparås backstuga.
Där bodde Anders och Karins (familjen högst upp på sidan) barn Pehr och Ingierd vid olika tillfällen. Pehr med sin fru Maria Andersdotter troligen mellan 1770-1772. 
Ingierd f. 1748 (2) med sin make Lars Bryngelsson f. 1749. De fick barnen Jonas f. 1775, Anders f. 1785. ( var soldat Lustig i Uddabo soldattorp som vuxen) och Bengt f. 1789. Dom bodde där i flera år. Platsen för Backstugan är inte känd.

Detta är en Backstuga, kanske den i Kamparås inte såg ut så, men man vet aldrig.